how to make a site

Zkušební komisaři (ZK)


Zkušební komisaři I. třídy
Zkušební komisaři II. třídy
Čestní zkušební komisaři

Jsem ZK II. nebo III. třídy. Co mám udělat?
1) vyplním Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU XLS PDF,
2) zašlu Formulář na příslušný KSJu. Seznam krajských administrátorů,
3) zajistím platbu na účet příslušného KSJu dle platných Ekonomických směrnic ČSJu.

Jsem ZK I. třídy. Co mám udělat?
1) vyplním Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN XLS PDF,
2) zašlu Formulář na sosna@czechjudo.cz,
3) platbu pro KYU a 1. DAN zajistím na účet příslušného KSJu dle platných Ekonomických směrnic ČSJu,
4) platbu pro 2. a vyšší DAN zajistím na účet příslušného ČSJu dle platných Ekonomických směrnic ČSJu.

Garanti jednotlivých krajů pro organizaci a zkoušky 1. DAN

Pravidla pro přidělování evidenčních čísel zkušebních komisařů III. třídy

Evidenční číslo zkušebního komisaře je složeno ztěchto částí:
- velké písmeno - použijí se písmena, která se daný kraj používá při přidělování evidenčních čísel motorových vozidel,
- římská číslice - třída zkušebního komisaře - III,
- pořadí udělení - pořadové číslo,
- rok udělení - poslední dvě číslice roku udělení.

Evidenční čísla budou přidělovat kraje (s tím, že jmenovaným účast na kurzu v Praze respektive Brně platí). Jen evidenční číslo přidělí kraj dle přiloženého klíče.
Kraje jsou povinny provést v roce 2013 nebo následujícím doškolovací seminář spojený s přečíslováním.
Evidenční číslo musejí ke každé osobě doplnit krajští administrátoři v Centrální evidenci ČSJu.
Informace o organizaci dodá (na požádání) Jiří Vele, tel: 731 412 097, nebo e-mail: jiri.vele@seznam.cz

Zpracoval: Jiří Vele, za KD ČSJu© 2022 Český svaz Juda
Adresa

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

IČ: 00537560
DIČ: CZ00537560 

Kontakty

Email: czechjudo@czechjudo.cz 

Telefon: +420 233 355 280
Mobil: +420 605 233 341 
Fax: +420 257 214 265