Český svaz Juda

Přihláška do oddílu/klubu juda


Vyplněním této přihlášky odešlete do vybraného klubu povinné evidenční údaje, které budou předány administrátorovi klubu, jež tyto data spravuje.

Tato data jsou viditelná pouze pro jmenovaného administrátora oddílu/klubu a administrátora Českého svazu juda.

Pro vyplnění si připravte tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození + rodné číslo
  • Bydliště
  • Telefon (v případě dětí do 18-ti let na zákonného zástupce)
  • Email (v případě dětí do 18-ti let na zákonného zástupce)
  • Fotografii ve formátu jpg oříznutou v poměru 1:1 (čtverec), kde je obličej dítěte na světlém pozadí, zakrývající 2/3 plochy obrázku.

 V centrální evidenci Českého svazu juda jsou zveřejněna pouze tato data:

  • Jméno a příjmení
  • Město
  • Klub
  • Získané kvalifikace (pásek, trenérské a rozhodcovské třídy)

Ostatní data jsou viditelná pouze pro jmenovaného administrátora oddílu/klubu a administrátora Českého svazu juda.

Po vyplnění a odeslání přihlášky se údaje odešlou administrátorovi klubu, který jejich potvrdí a odešle Vám email s informacemi o tréninku, případně další informace.

 

Pro vstup na formulář elektronické přihlášky klikněte na obrázek