Centrální evidence členů

Telefonická podpora:

Telefon: 222 194 139   Úterý – čtvrtek – neděle od 19:00 do 21:00 hodin

email: ce@czechjudo.cz

Tým uživatelské podpory: Roman Kalous, Roman Kadlec, Milan Malý, Jan Novák

Evidence členů ČSJu 2024 - důležité informace:

 • možnost více administrátorů je nastavena. Pokud je potřeba další klubový administrátor, je potřeba, aby klub poslal vyplněné a potvrzené Prohlášení o nakládání s osobními údaji na email: kalous@czechjudo.cz. Účty budou postupně vytvářeny
 • přihlašovací údaje pro Zkušební komisaře budou vytvářeny stejně jako pro klubové adminy, tedy na základě vyplnění a odeslání dokumentu - Zásady o nakládání s osobními údaji pro zkušební komisaře zde...
 • v reportingu je možné si vygenerovat CSV soubor s údaji pro NSA. Po vygenerování je třeba smazat první sloupec se jménem klubu
 • změna klubu u člena se řeší v části KLUBY - záložka ČLENOVÉ - tlačítko Přestup do klubu
 • před zadáváním nového člena nebo editací stávajícího člena si nejprve zadejte jeho zákonného zástupce, kterého poté budete doplňovat k nezletiletému členu formou UID nebo jménem
 • před objednáním členského poplatku si přečtěte níže uvedený návod, abyste mohli vytvořit jednu objednávku, a nikoliv po více listech. V pravém dolním rohu je možnost si nabídku pro objednávku rozšířit (15, 50, 100 a vše)
 • náhled na mobilních telefonech zatím není zcela finalizován. Jeho doladění proběhne po odstranění všech chyb v desktopové verzi
 • přihlašování na turnaje provádí pouze administrátor klubu 
 • na turnaj lze přihlásit pouze závodníky s uhrazeným členským poplatkem
 • tisk evidenčních karet lze po otevření člena. V Klubu - Evidenční poplatky je možné si stáhnout ZIP soubor s Evidenčními kartami, které lze hromadně uložit.
 • v editaci klubu je nastavena možnost importu nových dat z excelovské tabulky (nejedná se o aktualizaci, pouze import zcela nových záznamú). Před importem je třeba si stáhnout vzorovou tabulku pro vložení dat

Video tutoriály a návody Centrální evidence ČSJu:


Co můžete od nové CE čekat?

 • nové uživatelské prostředí
 • možnost hromadné importu dat do CE - připravuje se
 • více tiskových sestav - připravuje se
 • možnost více klubových administrátorů - vyřešeno
 • možnost tvorby tréninkových skupin s vlastními administrátory - připravuje se
 • unifikované exporty (např. pro Rejstřík sportů, apod.) - vyřešeno
 • načítání statutárních zástupců ze Spolkového rejstříku - vyřešeno
 • možnost doplnění dokumentace u sportovců a i klubů (např. Stanovy apod.)  - vyřešeno
 • kompletní propojení s kalendářem akcí a systémem pro řízení turnajů Hajime - připravuje se
 • zápis KYU přímo od zkušebních komisařů - vyřešeno
 • možnost propojení CE s externími systému pro správu klubové evidence - připravuje se
 • Uživatelské prostředí se neustále vylepšuje a tvoří na základě pdnětů od uživatelů CE.

Důležité odkazy:

 • do CE se administrátoři budou přihlašovat tzv. dvoufázovým ověřování pomocí aplikace Authy, která je k dispozici pro všechny operační systémy zde...


Evidence členů ČSJu 2023 - krok za krokem

Technickou podporu a správu administrátorů zajišťuje:

 • Roman KALOUS
 • e-mail: kalous@czechjudo.cz
 • mobil: 602 273 617

Důležité informace najdete ve Směrnici o centrální evidenci 

Náš klub nebo zkušební komisař ještě nemá zřízen přístup do evidence členů

1. krok

Nový admin klubu nebo zkušební komisař musí vyplnit a podepsat formulář Zásady pro nakládání s osobními údaji

2.krok

Vyplněný formulář je třeba 1x odeslat na emailovou adresu: ce@czechjudo.cz a 1x založit v klubu (pro urychlení je možné dokument naskenovat a zaslat na adresu kalous@czechjudo.cz)

3. krok

Spustit svazové stránky a v horním menu vybrat "Evidence členů ČSJu"

Jako jméno vložit administrátorem DB přidělené uživatelské jméno

Do pole heslo vložit zaslané heslo

Vložit autentifikační kód

4.krok

po úspěšném přihlášení si změnit heslo (doporučuje se kombinace malých a velkých znaků ve spojení s číslem a speciálním znakem - nezapomeňte, že se jedná o citlivá data a za jejich bezpečnost jste odpovědni i Vy)

Náš klub ještě již vlastní účet do evidence, ale zapomněli jsme heslo

1. krok

Emailem kontaktovat administrátora evidence p.Kalouse kalous@czechjudo.cz s žádostí o vygenerování nového hesla.

V žádosti je nutno uvést:

 • Název klubu
 • Kraj
 • emailovou adresu
 • vyplnění pozice
 • Jméno a příjmení žadatele

2.krok

na základě správně vyplněné žádosti Vám bude vygenerováno heslo, které Vám bude automaticky zasláno na emailovou adresu uvedenou v původním dokumentu


Náš klub potřebuje změnit administrátora klubu

1. krok

nutno postupovat jako v případě nové registrace dle kroků 1-5

Několik základních pravidel pro práci s Evidencí členů:

 • V evidenci, může admin klubu editovat, mazat nebo přidávat záznamy
 • Povinné údaje jsou stanoveny Směrnicí o Centrální evidenci. Ostatní údaje jsou dobrovolné, a mimo svazové údaje slouží k potřebám klubu.
 • Svazové údaje mohou evidovat pouze "vyšší správci" (předsedové krajů nebo předsedové jednotlivých komisí svazu).
 • Každý uživatel se musí k datům chovat zodpovědně, a nečinit záměrné škody na evidovaných datech.
 • Nutno upozornit, že mazání členů je nevratné!


Datum Název Ke stažení

Formulář - Zásady pro nakládání s osobními údaji

Stáhnout (253.6 KB)