Autor: Roman Kalous

Uživatelská podpora Centrální evidence

Český svaz juda zřídil telefonickou podporu uživatelů pro konzultace a pomoc při práci s Centrální evidencí

Telefonická podpora:

Telefon: 222 194 139 Úterý – čtvrtek – neděle od 19:00 do 21:00 hodin

email: ce@czechjudo.cz

Tým uživatelské podpory: Roman Kalous, Roman Kadlec, Milan Malý, Jan Novák

Evidence členů ČSJu 2024 - důležité informace:

 • v reportingu je možné si vygenerovat CSV soubor s údaji pro NSA. Po vygenerování je třeba smazat první sloupec se jménem klubu
 • možnost více administrátorů je nastavena. Pokud je potřeba další klubový administrátor, je potřeba, aby klub poslal vyplněné a potvrzené Prohlášení o nakládání s osobními údaji na email: kalous@czechjudo.cz. Účty budou postupně vytvářeny
 • změna klubu u člena se bude řešit v samostatné funkci (horní menu). V případě potřeby může zástupce mateřského klubu požádat o změnu emailem na adresu kalous@czechjudo.cz
 • před zadáváním nového člena nebo editací stávajícího člena si nejprve zadejte jeho zákonného zástupce, kterého poté budete doplňovat k nezletiletému členu formou UID nebo jménem
 • před objednáním členského poplatku si přečtěte níže uvedený návod, abyste mohli vytvořit jednu objednávku, a nikoliv po více listech. V pravém dolním rohu je možnost si nabídku pro objednávku rozšířit (15, 50, 100 a vše)
 • náhled na mobilních telefonech zatím není zcela finalizován. Jeho doladění proběhne po odstranění všech chyb v desktopové verzi
 • přihlašovací údaje pro Zkušební komisaře budou vytvářeny stejně jako pro klubové adminy, tedy na základě vyplnění a odeslání dokumentu - Prohlášení o nakládání s osobními údaji
 •  přihlašování na turnaje je již spuštěné
 • tisk evidenčních karet lze po otevření člena. V Klubu - Evidenční poplatky je možné si stáhnout ZIP soubor s Evidenčními kartami, které lze hromadně uložit.
 • v editaci klubu je nastavena možnost importu nových dat z excelovské tabulky (nejedná se o aktualizaci, pouze import zcela nových záznamú). Před importem je třeba si stáhnout vzorovou tabulku pro vložení dat
 • na turnaj lze přihlásit pouze závodníky s uhrazeným členským poplatkem


Další informace můžete najít na stránce www.czechjudo.org/ce