Návody a formuláře

Formuláře

Od do
X
Datum Subjekt Název Ke stažení
Sekretariát

Formulář - Zásady pro nakládání s osobními údaji

Stáhnout (253.6 KB)
Sekretariát

Formulář - Zásady o nakládání s osobními údaji - člen komise

Stáhnout (250.1 KB)
Sportovně-technická komise

KO systém s dvojitou repasáží - 32

Stáhnout (153.4 KB)
Sportovně-technická komise

KO systém s dvojitou repasáží - 16

Stáhnout (152.8 KB)
Sportovně-technická komise

KO systém s dvojitou repasáží - 64

Stáhnout (153.5 KB)
Komise rozhodčích

Cestovní příkaz od 1.1.2024

Stáhnout (21.9 KB)
Kolegium danů

Formulář pro zkoušku DAN - katame-no-kata

Stáhnout (36.6 KB)
Kolegium danů

Formulář pro zkoušku DAN - nage-no-kata

Stáhnout (36.6 KB)
Kolegium danů

Formulář pro zkoušku DAN mládež - nage-no-kata

Stáhnout (37.4 KB)
Kolegium danů

Formulář pro zkoušku DAN - goshin-jutsu

Stáhnout (37.5 KB)
Kolegium danů

Formulář pro zkoušku DAN - kime-no-kata

Stáhnout (36.8 KB)
Komise rozhodčích

Ztráta času

Stáhnout (11.4 KB)
Komise rozhodčích

Zpráva hlavního rozhodčího

Stáhnout (10.5 KB)
Komise rozhodčích

Ekonomické směrnice pro rozhodčí

Stáhnout (740.2 KB)
Sportovně-technická komise Komise rozhodčích Sekretariát

Formulář - vyúčtování cesty

Stáhnout (21.9 KB)
Trenérsko-metodická komise

Zkušební protokoly pro zkoušky na KYU

Stáhnout (198.7 KB)
Trenérsko-metodická komise

Potvrzení o účasti na seminář - školení

Stáhnout (191.5 KB)
Sekretariát Krajské svazy KSJu

Žádost o udělení svazového vyznamenání

Stáhnout (17.5 KB)
Sekretariát

Formulář - žádost o vykonání zkoušky DAN (o přidělení čestného DANu)

Stáhnout (17.5 KB)

Formulář - žádost o vykonání zkoušky DAN

Stáhnout (342.9 KB)
Sportovně-technická komise

Formulář - startovní lístky

Stáhnout (310.3 KB)

Formulář - objednávka průkazů Juda

Stáhnout (42 KB)

Formulář - Hromadný seznam zkoušek DAN-KYU

Stáhnout (16.5 KB)

Formulář - Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu a účasti na zotavovací akci

Stáhnout (25.3 KB)

Formulář - lékařská prohlídka sportovce - zkrácená verze

Stáhnout (608.2 KB)