Český svaz Juda

Kolegium DANů Českého svazu juda


Novinky - školení, soutěže a semináře kata

 • Informace pro zkušební komisaře I. a II. třídy, který propadá v roce 2017 třída zde...
 • Zkušební komisaři (ZK) - dopis o doškolení zde...
 • Seznam ZK I.třídy - doškolení ve 2018 zde...
 • Seznam ZK II.třídy - doškolení ve 2018 zde...

 Soutěže kata

 • Výsledky MČR Kata 2017 Praha zde...
 • Výsledky MČR Kata 2016 Praha zde...
 • Výsledky VC Jablonce 2016 - KATA zde...
 • Výsledky MČR Kata 2015 Praha zde...
 • Výsledky MČR Kata 2014 Praha zde...
 • Výsledky MČR Kata 2013 Žďár nad Sázavou zde...
 • Výsledky ME kata 2011 Praha zde...

Seznam platných Danů - (tato část se týká judistů a jejich oddílů)  


Pravidla pro provádění zkoušek KYU / DAN - (tato část se týká zkušebních komisařů)

Podmínky pro povolení zkoušky na technické stupně I – VI. DAN (ke stažení v PDF zde...)

Zkoušky na KYU a DAN se řídí platným zkušebním řádem.

Povinnosti zkušebního komisaře:

Zkušební komisař, který provádí zkoušky na technické stupně KYU / DAN musí vyplnit příslušný formulář.

Zápis DAN provádí do centrální evidence (dále CE) člen kolegia DANů p. Tomáš Buchar, kterému je nutné formulář zaslat emailem na buchar.tomas@seznam.cz , nebo poštou na adresu:
Bc. Tomáš Buchar, MBA , Nad Nádražím 323, 403 23 Velké Březno

Zápis KYU provádí do CE příslušný krajský aministrátor (dále KA), kterému je třeba zaslat formulář poštou. Seznam krajských administrátorů najdete  zde...

Poplatky:

Za zápis do CE se účtuje poplatek dle platných Ekonomických směrnic ČSJu. Poplatek hradí příslušnému Krajskému svazu juda klub, jehož jsou přezkoušení judisté členy. Výše poplatku je stanovena Ekonomickými směrnicemi dle povahy zápisu. Způsob platby si stanovují jednotlivé KS ČSJu.

 • Platby za KYU a 1.DAN se hradí na účet příslušného KSJu.
 • Platby za 2.DAN a vyšší DAN se hradí na účet ČSJu.

Formuláře ke stažení:

 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař)
 • Formulář pro hromadný zápis na zkoušky DAN - formát xls - formát PDF - (vypňuje zkušební komisař) 

Zkušební komisaři


Zápisy a pozvánky

 • Zápis ze semináře DAN Vršovice 2017 zde...
 • Zápis ze semináře DAN Vršovice 2016 zde... 
 • Zápis ze semináře kata DAN Rumburk 2015 zde
 • Zápis ze semináře kata DAN Rumburk 2014 zde
 • Zápis ze semináře kata DAN Rumburk 2013 zde...

Popis provedení kata zahrnutých do systému ČSJu

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JUDO


Seznamy a formuláře:

 • Seznam čestných členů ČSJu (aktualizace k 31.3.2015) zde...